Kwekerij De Hessenhof

Bestellingen
Rekent U er alvast op dat een bestelling slechts bij hoge uitzondering compleet te leveren zal zijn. Komt U van ver voor één bepaalde soort, bel dan eerst even of deze in voorraad is of voor langere lijsten, mail het even!


Eerlijk gezegd raden we het opgeven van bestellingen af om de volgende redenen:

- Een bestelling zal nooit compleet geleverd kunnen worden!

- Als U via deze website Uw verzamellijst uitprint zijn de planten razendsnel opgezocht.

We bespreken bij de kassa de uitverkochte soorten en zoeken eventueel de beste vervangers.

- U mist alle partijtjes interessante planten, waarvan de aantallen zo klein zijn dat ze nooit in de catalogus of op de website belanden.

In 2009 waren dat in de loop van het seizoen liefst 330 soorten! Door zelf te zoeken komt U ze wél tegen.Wilt U toch liever vooraf bestellen, denkt U dan hieraan:

- U kunt alleen schriftelijk, per fax of per e-mail bestellen!

Vergeet niet uw telefoonnummer op te geven én de afhaaldatum die op een donderdag, vrijdag of zaterdag moet liggen.

Als er minder dan de helft is, bellen we U op.

- Uw bestelling moet minstens vijf dagen voor de afhaaldatum binnen zijn.

- Reservering van planten kan helaas niet eerder dan twee weken voor de afhaaldatum beginnen.

Het apart zetten van planten met verschillende water-en lichtbehoeftes in één kist, doet de kwaliteit razendsnel achteruit gaan.

Vandaar de termijn van twee weken.

Lange verzamelaarbestellingen, waarbij van elk soort één stuk besteld wordt nemen in het hoogseizoen teveel tijd in beslag.

Wij vragen U beleefd deze m.b.v. de vaknummers zelf op te zoeken.