Kwekerij De Hessenhof
Home Facebook


Inheemse-of wilde planten.

De belangstelling voor inheemse en wilde planten neemt sterk toe. Dat heeft zeker te maken omdat men zich zorgen maakt over de wilde bijen, vlinders, insecten en de biodiversiteit in het algemeen. Steeds vaker wordt er aan ons gevraagd of we inheemse planten kweken en waar ze op de kwekerij te vinden zijn. We hebben geen apart vak 'Inheemse Planten' Op de kwekerij staan ze gebroederlijk naast planten uit andere landen gesorteerd op standplaats (zon-schaduw-vocht).
Er is een flinke discussie gaande welke beplanting nu de meest gunstige invloed heeft op de biodiversiteit. Sommigen zweren bij het gebruik van uitsluitend inheemse beplanting of gaan zelfs nog verder door inheemse planten met een autochtone (lees regionale) herkomst te gebruiken. Door dat laatste zou je ons genetisch erfgoed in stand houden en deze planten zouden het beste bestand zijn tegen het Nederlandse klimaat. Nu daar valt nog wel wat tegenin te brengen. Wij kennen uit ervaring voorbeelden van verschillende inheemse planten, waarbij het type, wat uit Nederland komt, het veel minder goed doet dan een type wat over de grens voorkomt. Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk bij Primula vulgaris, waar het inheemse type het qua groei volledig aflegt tegen meer zuidelijke typen, terwijl de planten er op het oog hetzelfde uitzien. Dat heeft vast met de klimaatverandering te maken of misschien wel door het feit dat deze Primula in Nederland bijna niet meer voorkomt en de genenpoel te arm wordt. En wat dacht U van de verstedelijking en overbemesting?
De inheemse Corydalis cava de Holwortel zaait zich hier op de kwekerij in allerlei kleuren uit, tinten die je in het wild nauwelijks tegenkomt. Is dit nog inheems?

Hopelijk kunt U het ons niet kwalijk nemen dat we niet objectief zijn in deze discussie, die soms zo'n kant op gaat dat je je bijna schuldig zou gaan voelen als je uitheemse planten in de tuin zet (of kweekt). Misschien moeten we maar beter aanvaarden dat de natuur verandert, dus wees niet te benauwd op dit gebied! Het is voor ons geruststellend te zien dat steeds meer onderzoeken aantonen dat uitheemse planten ook een zeer gunstige invloed op de biodiversiteit hebben. Zo liet Fergus Garret van Great Dixter in Engeland, (niet de tuin die zo bekend staat om zijn inheemse beplanting) een groot onderzoek uitvoeren, waar ook het extensief beheerde landgoed en de bossen bijhoorden. Wat bleek? Hoe dichter je bij het landhuis kwam, waar de meeste uitheemse plantensoorten stonden, hoe hoger was de biodiversiteit! Zelfs als je dit vergeleek met de als zeer gunstig bekendstaande bosranden. Lees het rapport na (klik hier). Maar we mogen nooit onderschatten dat veel insecten afhankelijk zijn van bepaalde inheemse soorten die ze gebruiken als waardplant, denk hierbij aan het afzetten van de eitjes en voedsel. Er zijn onlangs twee uitstekende boeken verschenen op dit gebied elk met een verschillende insteek. Martin Stevens behandelt in zijn boek "Tuinieren met Wilde Planten" alleen de inheemse soorten van Nederland en het aangrenzende gebied. Fijn om te weten is dat hij alleen de meest bruikbare en handelbare soorten beschrijft. Je haalt dus geen verschrikkelijke woekeraars of uitzaaiers in je tuin.
Arie Koster gaat in zijn "Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen." veel verder. Hierin worden veel inheemse planten voorgesteld, maar hij behandelt evengoed de Noord-Amerikaanse Echinacea naast de op en top gecultiveerde Erysimum 'Bowles Mauve' En dat omdat die planten ontzettend goed zijn voor de biodiversiteit! Misschien is tuinieren op deze manier wat gemakkelijker vol te houden. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat U wat meer met wilde planten wilt gaan doen. Nu is het nog niet zo eenvoudig om te bepalen wat inheems is of niet. We hebben het voor U op een rijtje gezet. De nummers 1-4 in de lijst corresponderen met de lange lijst planten hieronder.

1. Allereerst hebben we de groep 'oorspronkelijk inheems'. Maar wat is dit eigenlijk? Landsgrenzen en arealen van planten verschuiven door de eeuwen heen. Omdat er in 1825 een eerste Flora van Nederland uitgebracht werd (H.C. van Hall, 1825. Flora Belgii Septentrionalis), neemt men dat jaar als uitgangspunt. Om de landsgrenzen hier als maatstaf te nemen is me veel te benauwend. Zodoende zijn er ook planten bijgevoegd die in de buurlanden voorkomen. Een goed boek op dit gebied is dat van Martin Stevens: "Tuinieren met Wilde Planten", waarin hij de meest bruikbare wilde planten uit Nederland en omringende streken behandelt
Voor een lijst met planten van deze categorie klik hier.

2. Daarnaast hebben we te maken met zogenaamde 'ingeburgerde' planten wat inhoudt dat deze soorten in het Nederlandse klimaat levensvatbaar zijn en zich vervolgens zelfstandig kunnen handhaven en voortplanten. Sommigen zijn al sinds 1500 ingeburgerd en dus eigenlijk niet oorspronkelijk inheems. De laatste jaren komen er door de klimaatverandering steeds meer ingeburgerde planten voor. Deze groep wordt officieel tot de inheemse planten gerekend.
Voor een lijst met planten van deze categorie
klik hier.

3. Verder hebben we ook nog te maken met 'verwilderde' planten. Dit zijn cultuurplanten die ontsnapt zijn uit tuinen en akkers waar zij gekweekt worden en zich vervolgens in Nederland kunnen handhaven. Hierbij rangschikken we voor het gemak ook de groep 'adventiefplanten' Dit zijn soorten die onopzettelijk door de mens zijn aangevoerd, meestal in de vorm van zaden. Deze aanvoer kan plaatsvinden via graan of wol, of via zaden of pootgoed van sierplanten en medicinale gewassen, of met grond, steen of ander materiaal.
Voor een lijst met planten van deze categorie
klik hier.

4. Tenslotte is er nog onze eigen categorie die we U niet willen onthouden. Dat zijn 'selecties en cultivars van inheemse planten' Hoever je daarin wil gaan ligt aan u. We kunnen ons voorstellen als je op de inheemse toer gaat, dat je de dubbele vorm van de Dagkoekoeksbloem, Silene dioica 'Flore Pleno' niet wil planten. (Hij is trouwens honderden jaren geleden in het wild gevonden!) Maar er is weinig tegen in te brengen als je Silene dioica 'Minikin' zou planten. Een prachtige, wat lagere vorm, die wat gemakkelijker te handhaven is in kleine tuin en die wat biodiversiteit in niets onderdoet voor de oorspronkelijke vorm. We hebben in de lijst alleen de cultivars opgenomen die de oorspronkelijke vorm het dichtst benaderen en die je met een gerust hart toe kan passen.
Voor een lijst met planten van deze categorie
klik hier.


We hebben ons hele sortiment doorgelicht en de inheemse en aanverwante planten vindt U op de betreffende pagina. Let op, dit zijn dus alleen de inheemse planten die bij ons in het sortiment zitten! Dus bent U een purist, dan kiest U alleen planten uit met het categorie 1.