A-Z Genera SpeciesArchief
TRAUTVETTERIA

Ranunculaceae

TrautvetteriaIn N. Amerika en Japan groeien de enige twee soorten van dit plantengeslacht dat tot de Ranunculaceae behoort. Het zijn bosplanten die daar False Bugbane worden genoemd, wat al aangeeft dat ze op Cimicifuga lijken. Dat is dan vooral het handvormige diep ingesneden blad, want de bloemen staan altijd in schermen. Gemakkelijk op beschaduwde plekken in een humeuze grond.

TRAUTVETTERIA caroliniensis

TRAUTVETTERIA caroliniensis


TRAUTVETTERIA caroliniensis japonica

TRAUTVETTERIA caroliniensis japonica


TRAUTVETTERIA caroliniensis

TRAUTVETTERIA caroliniensis


TRAUTVETTERIA caroliniensis japonica

TRAUTVETTERIA caroliniensis japonica