A-Z Genera Species Reset


SUCCISELLA - SUCCISELLA

Dipsacaceae

SuccisellaZoals de naam al zegt, sterk lijkend op de Succisa, welke echter geen kruipende wortelstok heeft. De plant is nog meer vertakt en geeft daardoor een luchtiger indruk. De kleinere, maar veel talrijkere bloemhoofdjes worden druk door vlinders bezocht. Kan vochtiger standplaatsen aan dan de Succisa. Voor volle zon.