Senecio

SENECIO

KRUISKRUIDEén van de grootste plantengeslachten waarvan men denkt dat er wel drieduizend soorten van bestaan. Ze hebben niet altijd een goede naam, denk maar eens aan het Jacobskruiskruid dat zich massaal verbreidt de laatste jaren. Maar als er zoveel soorten zijn, dan kan het niet anders of er zitten een paar mooie tuinplanten bij. Wij kiezen voor de wat hogere soorten, die in een border of tegen een heesterbeplanting heel goed tot hun recht komen. Dit zijn perfecte planten, ziektes en omvallen zijn hun vreemd en voer de bijen is het een prima nectarbron.