Arabis

ARABIS - RANDJESBLOEM, RIJSTEBRIJOverbekende plant, die vroeger veel als randplant gebruikt werd. De toen veel gebruikt A. caucasica- typen zijn best wel kortlevend en de bladkussens zijn al gauw een beetje slordig. De onderstaande soort heeft dit euvel niet en vormt dicht, gesloten kussens.